Monday, November 29, 2021

“โคราช” พร้อมแล้ว กับมหกรรมศิลปะนานาชาติ “เซิ้งสิน ถิ่นย่าโม” Thailand Biennale Korat 2021

มหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale Korat 2021 “เซิ้งสิน ถิ่นย่าโม” วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา เวลา ๑๖.๐๐ น. นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางสาวศิริพรรณ ทองเจิม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ที่ปรึกษาโครงการฯ และหัวหน้าส่วนราชการฯ...

นิทรรศการศิลปะรูปเปลือย (Nude Art Exhibition) นิทรรศการสะท้อนให้เห็นความหลากหลายในการสร้างสรรค์ และเกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปะรูปเปลือย

นิทรรศการศิลปะรูปเปลือย (Nude Art Exhibition) นิทรรศการที่มุ่งสะท้อนให้เห็นความหลากหลายในการสร้างสรรค์ และเกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปะรูปเปลือย   วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น. - MOCA BANGKOK จัดงานเปิดตัวนิทรรศการ หมุนเวียน “นิทรรศการศิลปะรูปเปลือย”(Nude Art Exhibition) นิทรรศการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ หยิบยกศิลปะรูปเปลือยมาเป็นกรณีศึกษา ให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึงคุณค่าทางความงามและเกิด ความรู้ความเข้าใจที่หลากหลายด้านศิลปกรรม ศิลปะรูปเปลือยอยู่คู่กับการดํารงชีวิตมนุษย์มายาวนาน...

“Holding Onto Joy” เป็นการกลับมาอีกครั้งกับนิทรรศการเดี่ยว ของศิลปิน สุวรรณี สารคณา

"Holding Onto Joy" เป็นการกลับมาอีกครั้งกับนิทรรศการเดี่ยว ของศิลปิน สุวรรณี สารคณา กับนัมเบอร์วันแกลลอรี่ ศิลปินผู้ถ่ายทอดเรื่องราวอันแสนอบอุ่น ของความรัก ความเป็นครอบครัว ได้หยิบยกและรับแรงบันดาลใจจากคนในครอบครัว แสดงความรัก ความเอาใจใส่กันและกันเพื่อสร้างความสุขร่วมกัน สำหรับนิทรรศการ “Holding Onto Joy" ศิลปินถ่ายทอดผลงานจิตรกรรม ด้วยเทคนิคสีน้ำมันที่เป็นเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ที่มีความหมาย ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากคนในครอบครัว ในช่วงชีวิตของเราทุกคน มีเรื่องดีๆ ให้รื่นเริงเฉลิมฉลองและเหตุการณ์ที่เลวร้ายให้เศร้าตรมใจเป็นทุกข์วนเวียน เข้ามาแล้วผ่านไปเสมอ...

Latest Art News

Poppular Art Show

error: Content is protected !!