Wednesday, July 28, 2021

กระทรวงวัฒนธรรมขับเคลื่อนส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ทั้งในและต่างประเทศ “Content Thailand”

วธ.ผนึกทีมไทยแลนด์ รุกตลาดส่งออกภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์   นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ขับเคลื่อนงานส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ทั้งในและต่างประเทศ ตามแผนงานบูรณาการของคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ “Content Thailand” เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) โดยสนับสนุน เผยแพร่ และสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของไทยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวธ.บูรณาการความร่วมมือกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ...

นิทรรศการศิลปะรูปเปลือย (Nude Art Exhibition) นิทรรศการสะท้อนให้เห็นความหลากหลายในการสร้างสรรค์ และเกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปะรูปเปลือย

นิทรรศการศิลปะรูปเปลือย (Nude Art Exhibition) นิทรรศการที่มุ่งสะท้อนให้เห็นความหลากหลายในการสร้างสรรค์ และเกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปะรูปเปลือย   วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น. - MOCA BANGKOK จัดงานเปิดตัวนิทรรศการ หมุนเวียน “นิทรรศการศิลปะรูปเปลือย”(Nude Art Exhibition) นิทรรศการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ หยิบยกศิลปะรูปเปลือยมาเป็นกรณีศึกษา ให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึงคุณค่าทางความงามและเกิด ความรู้ความเข้าใจที่หลากหลายด้านศิลปกรรม ศิลปะรูปเปลือยอยู่คู่กับการดํารงชีวิตมนุษย์มายาวนาน...

“Holding Onto Joy” เป็นการกลับมาอีกครั้งกับนิทรรศการเดี่ยว ของศิลปิน สุวรรณี สารคณา

"Holding Onto Joy" เป็นการกลับมาอีกครั้งกับนิทรรศการเดี่ยว ของศิลปิน สุวรรณี สารคณา กับนัมเบอร์วันแกลลอรี่ ศิลปินผู้ถ่ายทอดเรื่องราวอันแสนอบอุ่น ของความรัก ความเป็นครอบครัว ได้หยิบยกและรับแรงบันดาลใจจากคนในครอบครัว แสดงความรัก ความเอาใจใส่กันและกันเพื่อสร้างความสุขร่วมกัน สำหรับนิทรรศการ “Holding Onto Joy" ศิลปินถ่ายทอดผลงานจิตรกรรม ด้วยเทคนิคสีน้ำมันที่เป็นเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ที่มีความหมาย ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากคนในครอบครัว ในช่วงชีวิตของเราทุกคน มีเรื่องดีๆ ให้รื่นเริงเฉลิมฉลองและเหตุการณ์ที่เลวร้ายให้เศร้าตรมใจเป็นทุกข์วนเวียน เข้ามาแล้วผ่านไปเสมอ...

Latest Art News

Poppular Art Show

error: Content is protected !!