Sunday, May 22, 2022

การรับรู้ที่บริสุทธิ์ ณ ที่นั้น โดย คามิน เลิศชัยประเสริฐคิวเรตโดย วิภาช ภูริชานนท์

การรับรู้ที่บริสุทธิ์? (ณ ที่นั้น) โดย คามิน เลิศชัยประเสริฐ คิวเรตโดย วิภาช ภูริชานนท์ มนุษย์จะรับรู้ความเป็นจริงของโลกได้อย่างไรโดยไม่ปรุงแต่ง เป็นคำถามที่มีข้อถกเถียงไม่รู้จบสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม นักวิทยาศาสตร์ นักปรัชญา นักคิด และศิลปิน คามิน เลิศชัยประเสริฐ เป็นศิลปินผู้ใช้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในการแสวงหาคำตอบต่อคำถามดังกล่าวเป็นเวลากว่าทศวรรษ เขาเห็นว่าความเป็นจริงไม่ใช่รูปลักษณ์ทางกายภาพที่เรารับรู้ได้ผ่านผัสสะทั้งห้า และการรับรู้ด้วยอารมณ์ความรู้สึกก็มีข้อจำกัด เขาจึงพัฒนาวิธีการที่เรียกว่า “การรับรู้ที่บริสุทธิ์” ซึ่งเขากล่าวว่าเป็นการรับรู้ความจริงผ่านสภาวะจิตของความเมตตาที่ปราศจากการคาดหวัง และใช้การทำงานศิลปะของเขาเป็นเครื่องมือในการบันทึกห้วงขณะที่เขาสามารถรับรู้ความเป็นไปของโลกผ่านสภาวะจิตดังกล่าว เวลาทำการ เปิดให้ชม 14 พฤษภาคม -...

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ จากการได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น ศิลปินแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์)

  ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ จากการได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น ศิลปินแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ เกิดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2499 ณ กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาภาพพิมพ์ จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เคยได้รับรางวัลจากการแสดงภาพพิมพ์นานาชาติทั่วโลกกว่า 10 รางวัล มีประสบการณ์ด้านการสอนศิลปะในสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศไทย...

ทรงเดช ทิพย์ทอง ศิลปินชื่อดังชาวเชียงราย ขอเชิญสายบุญขึ้นถวาย พระพุทธรูปหยกขาวพระธาตุนางคอยดอยนางนอน

ทรงเดช ทิพย์ทองศิลปินชื่อดังชาวเชียงราย ขอเชิญสายบุญขึ้นถวาย พระพุทธรูปหยกขาวพระธาตุนางคอยดอยนางนอน อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทองศิลปินชื่อดังแห่งเชียงราย ได้เตรียมทำบุญอัญเชิญพระพุทธรูปหยกขาวขึ้นไปประดิษฐานบนยอดดอยพระธาตุนางคอยดอยนางนอน พร้อมกิจกรรมกราบพระแก้ว เที่ยวชมถ้ำ ขอพรพ่อปู่ฤาษี และเจ้าแม่นางคอย ชมวิวบนยอดดอย 360 องศาใช้เวลาเดินขึ้นประมาณแค่ 20 นาที จึงใคร่ขอเเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2565 พบกันที่ หอศิลป์อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง เวลา 8.30...

Latest Art News

Poppular Art Show

error: Content is protected !!