Friday, July 1, 2022

ขอเชิญร่วมงาน “แถลงข่าวพิธีเปิดนิทรรศการธงสัญลักษณ์ Thailand Biennale, Chiangrai 2023

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จังหวัดเชียงราย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สมาคมขัวศิลปะ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่, เชียงราย 2023 วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญรับชมและร่วมงาน “แถลงข่าวพิธีเปิดนิทรรศการธงสัญลักษณ์ Thailand Biennale, Chiangrai 2023 โดยศิลปินเชียงราย” และเปิดตัวผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์...

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ จากการได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น ศิลปินแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์)

  ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ จากการได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น ศิลปินแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ เกิดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2499 ณ กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาภาพพิมพ์ จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เคยได้รับรางวัลจากการแสดงภาพพิมพ์นานาชาติทั่วโลกกว่า 10 รางวัล มีประสบการณ์ด้านการสอนศิลปะในสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศไทย...

ทรงเดช ทิพย์ทอง ศิลปินชื่อดังชาวเชียงราย ขอเชิญสายบุญขึ้นถวาย พระพุทธรูปหยกขาวพระธาตุนางคอยดอยนางนอน

ทรงเดช ทิพย์ทองศิลปินชื่อดังชาวเชียงราย ขอเชิญสายบุญขึ้นถวาย พระพุทธรูปหยกขาวพระธาตุนางคอยดอยนางนอน อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทองศิลปินชื่อดังแห่งเชียงราย ได้เตรียมทำบุญอัญเชิญพระพุทธรูปหยกขาวขึ้นไปประดิษฐานบนยอดดอยพระธาตุนางคอยดอยนางนอน พร้อมกิจกรรมกราบพระแก้ว เที่ยวชมถ้ำ ขอพรพ่อปู่ฤาษี และเจ้าแม่นางคอย ชมวิวบนยอดดอย 360 องศาใช้เวลาเดินขึ้นประมาณแค่ 20 นาที จึงใคร่ขอเเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2565 พบกันที่ หอศิลป์อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง เวลา 8.30...

Latest Art News

Poppular Art Show

error: Content is protected !!