Tuesday, September 28, 2021

Tag: ZHANG YONGXU

Most popular

“แม่หลวงแห่งแผ่นดิน”

ปฐมบท แห่งความเป็นมงคล กับบ้านอาจารย์ฝรั่ง ก้าวแรกของด้านสุนทรีย Silapasri   ขอนำนิทรรศการเทิดพระเกียรติ "แม่หลวงแห่งแผ่นดิน" มาสู่สุถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ เพื่อเป็นการน้อมเกล้าถวายงาน แลมอบนิทรรศการแรกนี้ บูชาครูบาอาจารย์ วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ บ้านอาจารย์ฝรั่ง
error: Content is protected !!