Sunday, July 12, 2020

Tag: Lisa Moses

Most popular

เล่น เรียน รู้ ดูศิลป์

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในหัวข้อ “เล่น เรียน รู้ ดูศิลป์” โดยมีดร.วิมลลักษณ์  ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในการมอบของรางวัลให้แก่เยาวชนที่มาร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมในงานแบ่งเป็น โซนต่างๆที่น่าสนใจดังนี้ บริเวณชั้น 1 มีกิจกรรมสาธิตการปั้น Fondant ,ซิลค์สกรีน , ผ้ามัดย้อม, ปักผ้าเช็ดหน้า...

producer

error: Content is protected !!