Friday, June 2, 2023

Tag: Great Stars Charity 2

Most popular

นิทรรศการ Perception โดย ทศพร สุทุม ณ LaLanta Fine Art

นิทรรศการ Perception โดย ทศพร สุธรรม เป็นการตีความ และการเปรียบเทียบ การรับรู้ ระหว่าง ความคิดกับความรู้สึก ความคิดกับความจริง ความคิดกับสิ่งที่มุ่งหวัง หรือสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เป็น เป็นภาวะคู่ขนาน ที่ใช้เส้น และสี ผ่านกระบวนการซ้ำๆ และความบังเอิญเป็นตัวขับเคลื่อนผลงาน และพื้นผิวที่เกิดขึ้น สามารบอกได้ถึง เวลา สถานการณ์ ที่ไม่สิ้นสุดของความรู้สึกนึกคิด ร่องรอยที่เกิดขึ้นจึงเป็นสัมพันธ์ภาพของความงามในความไม่สมบูรณ์แบบ นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันนี้...
error: Content is protected !!