Saturday, June 3, 2023

Tag: Gossip Art

Most popular

เริ่มต้นขึ้นแล้วกับนิทรรศการเคลื่อนที่ มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า ปี 2565

เริ่มต้นขึ้นแล้วกับนิทรรศการเคลื่อนที่ "มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า" ปี 2565 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ร่วมมือกับ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่ในหัวข้อ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” นิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นตลอดรัชสมัย รวมถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนครปฐม มรดกภาพยนตร์ในสมัยรัชกาลที่ 7 รวมทั้งมีกิจกรรมสนุก ๆ มากมายภายในนิทรรศการ สถานที่จัดแสดง ชั้น 5...
error: Content is protected !!