Sunday, February 17, 2019

Tag: Chi Wing Lo

Most popular

ภาพบรรยากาศวันเปิดนิทรรศการศิลปะ “The Dark Painting” โดยสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์

             เมื่อวัน พุธ ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ "The Dark Painting" โดย สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์  บริเวณชั้น ๒  ณ  หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธาน              สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย...

error: Content is protected !!