Friday, June 2, 2023

Tag: #artist

Most popular

สวธ.เชิญประชาชน-นักท่องเที่ยวร่วมงาน ๖ กุมภาพันธ์ วันมวยไทย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘ “พระเจ้าเสือ” ณ ดินแดนประวัติศาสตร์ ตำนานมวยไทย

สวธ.เชิญประชาชน-นักท่องเที่ยวร่วมงาน ๖ กุมภาพันธ์ วันมวยไทย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘ “พระเจ้าเสือ” ณ ดินแดนประวัติศาสตร์ ตำนานมวยไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันมวยไทย ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘ (สมเด็จพระเจ้าเสือ) “พระบิดาแห่งมวยไทย” ณ วัดตึก (ตำหนักพระเจ้าเสือ)...
error: Content is protected !!