Sunday, November 27, 2022

Tag: Art Battle

Most popular

ดื่มด่ำไปกับการเคลื่อนไหวสายน้ำแห่งชีวิต กับนิทรรศการ “นามธรรมแห่งสายน้ำ” ของอัจจิมา  เจริญจิตร

MOCA BANGKOK ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดนิทรรศการ “นามธรรมแห่งสายน้ำ”  นิทรรศการเดี่ยวของอัจจิมา  เจริญจิตร นิทรรศการนี้เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 ห้องนิทรรศการหมนุเวียน 1 และ 2 ชั้น G พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย นิทรรศการเดี๋ยว “นามธรรมของสายน้ำ” โดย อัจจิมา ...
error: Content is protected !!