Friday, September 25, 2020

Tag: สุพร แก้วดา

Most popular

ประกาศแล้ว 17 ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2560

19 ม.ค. 61 – ที่ห้องประชุม ๓๐๑  ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบา ภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) ได้แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน ๑๗ คน ดังนี้ ๑. สาขาทัศนศิลป์ จำนวน...

outside

error: Content is protected !!