Friday, March 24, 2023

Tag: สี น้ำ มัน

Most popular

นิทรรศการ “B L O O M 4 : Destination Anywhere” ...

แนวความคิด ปลายทางที่ว่านั้น จะเป็นที่ไหนสักแห่งก็ได้  ที่ซึ่งจะพาเราไปสัมผัสกับความรู้สึกดื่มด่ำกับประสบการณ์ในที่นั้นๆ  จุดหมายปลายทางจึงเป็นมากกว่าสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง หากแต่เป็นมุมมอง เป็นความรู้สึกที่มีต่อสถานที่นั้นๆ  อาจเป็นความสดใสรื่นรมย์ อาจเป็นความตื่นตา   ตื่นใจ  อาจเป็นความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ  อาจเป็นความประทับใจในมิตรภาพของคนแปลกหน้า หรืออาจเป็นแค่เพียงแสงเงาที่ไม่มีใครสังเกตเห็น ความรู้สึกเหล่านี้ก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจผลักดันให้ศิลปินสร้างงานชุดนี้ขึ้น งานชุด Bloom 4: Destination Anywhere นี้  เป็นงานจิตรกรรมในแนว Impressionism ซึ่งเป็นงานแสดงเดี่ยวครั้งที่ 5 ของศิลปิน สมโภชน์...

with King

error: Content is protected !!