Sunday, February 23, 2020

Tag: วันวานยังหวานอยู่

Most popular

Tokyo – Chiang Mai Contemporary Lacquer Art Exhibition

นิทรรศการ Tokyo - Chiang Mai Contemporary Lacquer Art Exhibition ผลงานโดยอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งโตเกียว ร่วมกับคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 - 17 พฤศจิกายน 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ ศูนย์ศิลปะบ้านตึก : Baan...

Washington

error: Content is protected !!