Sunday, March 26, 2023

Tag: รูป

Most popular

ชมสุดยอดผลงานศิลปะสมัยใหม่ที่หาชมได้ยาก จากคลังสะสมศิลปะขององค์กรและนักสะสมไทย

"ชมสุดยอดผลงานศิลปะสมัยใหม่ที่หาชมได้ยาก จากคลังสะสมศิลปะขององค์กรและนักสะสมไทย" . หอศิลปกรุงเทพฯ นำเสนอนิทรรศการ "ครอสโอเวอร์ ๒ : ผสาน" ร่วมกับสมาคมนักสะสมงานศิลปะไทย เพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์ระหว่าง ศิลปะ-ศิลปิน-สิ่งแวดล้อม โดยเลือกศึกษาผลงานในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านศิลปะไทยสมัยใหม่ตั้งแต่ พ.ศ. 2488 ยุติสงครามโลกครั้งที่ 2 สู่ พ.ศ. 2543 วิกฤตการณ์ต้มยำกุ้ง (ก่อนเข้าสู่สภาวะปรากฏการณ์ร่วมสมัย) . นิทรรศการ "ครอสโอเวอร์ ๒ : ผสาน" 19...
error: Content is protected !!