Tuesday, June 6, 2023

Tag: ภาพ วาด

Most popular

นิทรรศการ Les Lionnes ศิลปิน ธันวา ห้วงสมุทร

นิทรรศการ Les Lionnes ศิลปิน ธันวา ห้วงสมุทร ผลงานของศิลปิน ศิลปินธันวา ห้วงสมุทร ได้สร้างภาพแทนวัฏจักรความปรารถนาของชีวิต ด้วยภาพมนุษย์ สรรพสัตว์ และสรรพสิ่ง ที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาและสถานที่ที่แตกต่างกัน ภาพหญิงสาวที่สง่างามท่ามกลางสรรพสัตว์แสดงความงดงามทางกายภาพอย่างโดดเด่น ศิลปินเลือกใช้สรีระสมบูรณ์แบบในช่วงวัยอ่อนเยาว์ที่เต็มไปด้วยสัญชาตญาณแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นเสน่ห์ตามช่วงวัยที่ธรรมชาติมอบให้ดั่งของขวัญแห่งกาลเวลา แววตามีประกายของหญิงสาวสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม ดึงดูดให้รายละเอียดต่างๆในภาพนั้นยิ่งเด่นชัดและน่าค้นหา สรรพสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ทั้งเลือดอุ่นเละเลือดเย็นที่มารวมตัวกันในงานจิตรกรรมชุดนี้ ศิลปินมิได้ต้องการสื่อถึงความหมายตามหลักธรรมชาติวิทยา แต่เป็นการแสดงความหมายโดยนัยของความรู้สึก ทั้งในแง่ความสัมพันธ์ในธรรมชาติที่ยังคงเร้นลับ ภาพสัตว์เหล่านี้อาจเป็นภาพสะท้อนความหวาดกลัวหรือความไม่รู้ของมนุษย์ที่ยืนยันว่าธรรมชาติยังคงน่าเกรงขามและมีอำนาจเหนือทุกชีวิต หรือเป็นนัยยะเปรียบเปรยพฤติกรรมระหว่างกันของมนุษย์ในเรื่อง สติปัญญา การรู้ดีชั่ว...
error: Content is protected !!