Wednesday, February 8, 2023

Tag: ภาพ พิมพ์ เพื่อ พ่อ

Most popular

ภาพวาด หนึ่งในงานทรัพย์สินทางปัญญา ขโมยความคิดก็มีความผิด

“สรรพากรสาส์น” วารสารความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร ได้ให้แง่คิด ต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ “ทรัพย์สินทางปัญญา” ไว้ว่า ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามาก เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตหรือเกือบจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราเลย ก็ว่าได้ เพียงแต่เราอาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดหรือไม่รู้จักกับทรัพย์สินทางปัญญาอย่างแท้จริง พูดง่ายๆ คือ หลายคนเข้าใจว่าเป็นเรื่องไกลตัว เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย ยุ่งยากสลับซับซ้อน เข้าใจยาก จึงทำให้เมินเฉยไม่อยากทำความเข้าใจกับความหมายหรืออยากรู้ความสำคัญของเรื่องนี้ นอกจากวัตถุที่มีรูปร่างอันเป็นทรัพย์ซึ่งบุคคลถือเอาเป็นกรรมสิทธิ์ได้แล้ว บุคคลยังมีสิทธิใน วัตถุไม่มีรูปร่างที่กฎหมายยอมรับและคุ้มครองให้อีกด้วย ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่ง ที่เรียกกันว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา” ที่เรียกกันว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา” ได้แก่...
error: Content is protected !!