Saturday, September 25, 2021

Tag: นิทรรศการ

Most popular

มอบทุนการศึกษา “กองทุนช่างเถิด” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด)

               เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา อ.ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ ตัวแทนจาก “กองทุนช่างเถิด” และศิลปินในโครงการ Great Stars Charity #1 ได้มอบทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 2 ทุน ทุนละ 30,000 บาท  พร้อมผลิตภัณฑ์สี ARTISTIC มูลค่าทุนละ...
error: Content is protected !!