Friday, June 2, 2023

Tag: จิตรกรรม

Most popular

“ARIANNA CAROLI : ARTIST IN RESIDENCE” ถ่ายทอดพลังแห่งดอกไม้งามผ่านงานศิลปะ

นิทรรศการ “ARIANNA CAROLI : ARTIST IN RESIDENCE” ถ่ายทอดพลังแห่งดอกไม้งามผ่านงานศิลปะ นิทรรศการ “Arianna Caroli: Artist in Residence” (อาเรียนนา คาโรลี: อาร์ทิสต์ อิน เรสซิเดนซ์) นำเสนอผลงานศิลปะอันงดงามผ่านห้องสร้างงานศิลปะของ Arianna Caroli (อาเรียนนา คาโรลี) ศิลปินชื่อดังชาวอิตาเลียน ผู้หลงใหลในความงดงามของดอกไม้...
error: Content is protected !!