Tuesday, October 20, 2020

Tag: จัด แสดง

Most popular

ประมวลภาพงาน 24 ปีแห่งความระลึกถึง อาจารย์ เฟื้อ หริพิทักษ์

24 ปีแห่งความระลึกถึงอาจารย์  ผู้มอบความรู้ แรงบันดาลใจ ให้ศิษย์ทุกคน และร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในมุมมองของ อาจารย์ นิวัติ  ชนุหะชา ที่ 333 Gallery ถนนสุรศักดิ์ วันพฤหัส ที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป
error: Content is protected !!