Friday, March 24, 2023

Tag: กิจกรรม

Most popular

สาระศิลป์ ตอนศาตราจารย์ศิลป์ พีระศรี และ มุเนะทสึกุ สะโตะมิ ความร่วมมือที่นําไปสู่การจัดแสดงศิลปกรรมแห่งชาติของไทย

   ศาตราจารย์ศิลป์ พีระศรี  และ มุเนะทสึกุ สะโตะมิ ความร่วมมือที่นําไปสู่การจัดแสดงศิลปกรรมแห่งชาติของไทย   สวัสดีค่ะ คุณผู้อ่านทุกๆท่าน     กลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับสาระศิลป์ วันนี้ทางผู้เขียนขอหยิบยกเอาบทความ จากวารสารศิลป์ พีระศรี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ซึ่งเป็นบทความที่เขียนขึ้นจาก คุณคะสุฮิโระ อะเบะ โดยเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของความสัมพันธุ์ของชาวต่างชาติ ที่ร่วมมือกันเข้ามาพัฒนาวงการศิลปะของไทยให้ก้าวหน้า และร่วมสมัยทัดเทียมสากล..... จากหนุ่มอิตาลีสู่หนุ่มไทย นามศิลป์...
error: Content is protected !!