Friday, December 9, 2022

Tag: กิจกรรม

Most popular

Rebel Live Action #2 International Performance Festival 2018 ‘Artist Army’

ขอเชิญร่วมชมเทศกาลศิลปะแสดงสด (Performance Art) Rebel Live Action #2 International Performance Festival 2018 'Artist Army' จัดขึ้นโดย Rebel Art Space โดยเชิญศิลปิน 22 คน จาก 12 ประเทศ มาทำการแสดงสดให้ได้ชมกันแบบฟรี ๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัยแขนงนี้ให้ได้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยในปีนี้เราทำการนำศิลปิน ไปทำการแสดงสดในที่ที่เป็นสาธารณะมากขึ้น ไม่ว่า จะเป็น...
error: Content is protected !!