Wednesday, July 15, 2020

Tag: กองทุนช่างเถิด

Most popular

จำรัส เกียรติก้อง จิตรกรภาพเหมือนผู้ยิ่งใหญ่ของชาติ

ศิลปินนักเขียนภาพเหมือนที่มีชื่อเสียงและมีฝีมือเป็นเลิศ ชำนาญทั้งภาพสีน้ำ สีน้ำมัน สีชอล์ก และดินสอ มีผลงานเขียนภาพบุคคลสำคัญของประเทศไว้มากมาย และได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ผลงานศิลปกรรมภาพเหมือนของอาจารย์จำรัสได้รับการยอมรับตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ขณะถึงแก่กรรมนั้น ดำรงตำแหน่งนายช่างศิลปเอก กองโบราณคดี กรมศิลปากร จำรัส เกียรติก้อง เกิดที่กรุงเทพฯ เป็นบุตร นายเกอร์เซน (เภสัชกรชาวเยอรมัน ประจำห้าง บี.กริม แอนด์โก) และนางฉาย เกียรติก้อง สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเพาะช่างเมื่อ พ.ศ....
error: Content is protected !!