Friday, February 3, 2023

Most popular

“นาฏกรรมแห่งธรรมชาติ” (Performance of Nature)

ความหนาว.. ไม่ได้เป็นแค่อุณหภูมิ อาจเป็นฤดูกาลสำคัญที่หัวใจหลายคนรอคอย "นาฏกรรมแห่งธรรมชาติ" (Performance of Nature) นิทรรศการศิลปกรรมถ่ายทอดทัศนียภาพอันงดงามของโลก ที่พร้อมสื่อสารกับหัวใจมนุษย์ โดย เสงี่ยม ยารังษี จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK) MOCA BANGKOK ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ "นาฏกรรมแห่งธรรมชาติ" ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.30 น. โดย...
error: Content is protected !!