นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย
A serene Journey Through a Life in Nature
Artist Vorasan Supap & Lerd Bhakdibhumi

ศิลปิน : วรสันต์ สุภาพ
เลิศ ภักดีภูมิ

Grand Opening วันที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 15:00 น.
ณ Banyan Tree Hotel สาธร ชั้น 19
งานจัดแสดงระหว่างวันที่ 3 – 31 มีนาคม 2562

 

 

ชื่อผลงาน ชีวิตสายน้ำ
ขนาด 170 x 220 ซม.
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ