มอบทุนการศึกษา “กองทุนช่างเถิด” วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา “คุณโยทะกา จุลโลบล” ภัณฑรักษ์ โครงการ Great Stars Charity ผู้จัดการฝ่ายศิลปะวัฒนธรรม และ ผู้ดำเนินรายการ Great Stars Art Show ได้เป็นตัวแทน ผู้บริหาร บริษัท เกรท สตาร์ ดิจิตอล จำกัด และ ศิลปินในโครงการ Great Stars Charity ร่วมกับ คุณอัครวัฒน์ ฉันทแดนสุวรรณ ตัวแทนนักสะสมที่สนับสนุนโครงการ Great Stars Charity ได้ร่วมมอบทุนการศึกษา “กองทุนช่างเถิด” ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อมอบทุนการศึกษา ให้นักศึกษาศิลปะที่เรียนดีและมีความมุ่งมั่นจะที่เป็นศิลปินในอนาคต โดยในครั้งนี้ได้มอบทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 3 ทุน ทุนละ 30,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์สี ARTISTIC มูลค่า 5,000 ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม และ สาขาวิชาประติมากรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยนักศึกษาที่ได้รับทุนมีดังต่อไปนี้

1. นายชาญณรงค์ แดงประคำ สาขาวิชาจิตรกรรม
2. นายสุธาวี สมบูรณ์ผล สาขาวิชาจิตรกรรม
3. นายณัฐโมช สิทธิโชคธรรม สาขาวิชาประติมากรรมไทย

นับว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งกับวงการศิลปะ ที่มีผู้สนับสนุนทุนการศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้เด็กนักศึกษาศิลปะ มีทุนทรัพย์ ที่จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อไป เพื่อต่อยอดในวงการศิลปะในอนาคต