196 บทสรุปศิลปนิพนธ์ศิลปกรรม เทคโนราชมงคลล้านนา

 

 

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น. พิธีเปิดงานนิทรรศการ ART THESIS EXHIBITON 2019 การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ นักศึกษาศิลปบัณฑิต หลักสูตรวิชาเอก จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปภาพพิมพ์ ศิลปะไทย และสื่อศิลปะ ชั้นปีสุดท้าย สาขาวิชาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตย์กรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ที่ได้จัดแสดงผลงานนิทรรศการทั้งหมด จำนวน 196 ชิ้น ของนัก ศึกษาทั้ง 70 คน ซึ่งจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 22-27 กุมภาพันธ์ 2562

พิธีมอบทุนการศึกษา โดย อ.ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ นายกสมาคมศิลปกรรมราชมงคลล้านนา กล่าว “กองทุนช่างเถิด” เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้น เพื่อมอบให้นักศึกษาที่เรียนดี และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นศิลปินในอนาคต โดยในปีการศึกษา 2562 ได้มอบทุนการศึกษา จำ นวน 2 ทุน ทุนละ 30,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์สี ARTISTIC มูลค่า 5,000 บาท ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรรมศาสตร์ คือ น.ส.วรรณภัสสร คำปันปู่ หลักสูตรทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) เกรดเฉลี่ย 3.92 และ น.ส.ธีรนาฏ แปงสนิท หลักสูตรทัศนศิลป์ (ศิลปะภาพพิมพ์)เกรดเฉลี่ย 3.71

พร้อมชมการแสดงเปิดงานชุด “นาฏยศิลป์เจิงไฟ” การแสดงศิลปะการต่อสู้มวยไทย รำดาบ พ่นไฟ ผสมผสานกันอย่างลงตัวตื่นเต้าเร้าใจ ต่อมา ผศ.ถาวร ฝั้นชมภู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฯ กล่าวรายงานต่อประธาน รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดี ฯ พร้อมกล่าวเปิดงานและตัดริบบิ้นเปิดนิทรรศการ และร่วมชมงานนิทรรศการมี นายวรวุฒิ เพ็ชดี นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ นำชมพร้อมผู้ร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่