ร่วมเข้าประกวด The Great Stars Artist Thailand 2019 ในหัวข้อ “THAILAND STREET FOOD” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท

490

บริษัท Great Stars Digital ขอเชิญศิลปินทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด The Great Stars Artist Thailand 2019 ในหัวข้อ “THAILAND STREET FOOD” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

 

รูปแบบและลักษณะการสร้างสรรค์

ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน สามารถนำเสนอและแสดงออกในผลงานศิลปกรรมโดยอิสระ ทั้งแนวคิด รูปแบบและเทคนิควิธีการตามแนวทางส่วนตนของศิลปะร่วมสมัยในปัจจุบัน

ระดับการประกวด

เปิดกว้างสำหรับ ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ศิลปินอิสระ

รางวัลในการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ รางวัล เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
  และได้สิทธิ์รับประทานอาหารฟรี 1 ปี ที่ร้านที่ศิลปินวาดรูป มูลค่ารวมกว่า 36,600 บาท
 • รางวัลชมเชย รางวัล เงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 4 รางวัล

ประเภทผลงาน

ไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ (ขนาดผลงานไม่รวมกรอบหรือแท่น) ด้านละไม่เกิน 1.20 เมตร

กำหนดส่งใบสมัครพร้อมผลงาน 

ศิลปินจะต้องส่งผลงานพร้อมใบสมัครและคลิปแนะนำตัวเองแนวคิดและผลงานด้วยตนเอง
หรือส่งทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ -30 เมษายน 2562 เวลา 9.00 – 17.00 น.

ข้อตกลงในการส่งผลงานศิลปะเข้าประกวด

 • ผลงานจะต้องไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน
 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดต้องสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง
 • ผลงานที่เข้ารอบ 100 คน ผลงานทุกชิ้นต้องเข้าร่วมแสดงนิทรรศการพร้อมสามารถจำน่ายผลงานได้
 • ศิลปินต้องสามารถมาแนะนำและอธิบายงานผลงานสร้างสรรค์ของตัวเองได้ ในรอบ คัดเลือก 100 คน
  ในวันที่ 4 , 5 พฤษภาคม 2562 สถานที่ตามที่ประกาศ
 • ศิลปินจะต้องเข้าร่วมการทำกิจกรรมการของการประกวดทุกกิจกรรม
 • ผลงานสร้างสรรค์ของศิลปิน สามารถที่จะนำไปออกอากาศทางทีวีและช่องทางโซเชียลได้

การแนบหลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัคร
 • คลิปแนะนำตัว (DVD หรือไฟล์ MP4 ไม่เกิน 1 นาที)

สถานที่รับผลงาน และติดต่อสอบถาม

 • 61/42 ซ.สุขุมวิท 26 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
  โทร.02-259-0147
 • Email: greatstars.artshow@gmail.com
 • Inbox FB: Great Stars Art Show

หมายเหตุ ประติมากรรมและผลงานที่ต้องติดตั้งด้วยวิธีพิเศษหรือต้องประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน ส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้เฉพาะที่ 61/42ซ.สุขุมวิท 26 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110 เท่านั้น

 

 

ข้อตกลงและกติกาในการส่งผลงานศิลปะเข้าประกวด

กติกาในการรับใบสมัคร

 • กดติดตามเพจและกดแจ้งเตือนเพจ เพื่อรับข่าวสารการประกวดและกิจกรรมของการประกวด
 • กด Like & Share และโพสกิจกรรมลงบนหน้าส่วนตัวแล้วตั้งค่าเป็นสาธารณะ
 • แคปหน้าจอการติดตามเพจการกด Like & share แล้วส่งมาที่ Inbox FB: Great Stars Art Show เพื่อรับไฟล์ใบสมัครเข้าร่วมการประกวด

เงื่อนไขข้อตกลงสำหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

(ควรอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทำการสมัครหากผิดพลาดประการใดจะยึดเงือนไขตามที่แจ้ง)

 • ผลงานสร้างสรรค์ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน ถ้าตรวจสอบแล้วไม่เป็นไปตามเงื่อนไข กรรมการสามารถตัดสินให้หมดสิทธิ์เข้าประกวด
 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดต้องสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง
 • ศิลปินจะต้องนำผลงานสร้างสรรค์ของตัวเองมา Present รอบ Audition 100 คน ด้วยตัวเองในวันที่ 4 , 5 พฤษภาคม 2562 สถานที่ตามที่ประกาศ หากไม่มาตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
 • ผลงานสร้างสรรค์ของศิลปิน สามารถที่จะนำไปออกอากาศทางทีวีและช่องทางโซเชี่ยวได้
 • ในการเลือกร้านค้าหากมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายร้านค้ากับศิลปิน จะต้องได้รับการพิจารณาจากกรรมการและถือว่าการตัดสินใจเป็นสิทธิ์ของกรรมการตามความเหมาะสม และถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผลงานที่เข้ารอบ 100 คน ผลงานทุกชิ้นต้องเข้าร่วมแสดงนิทรรศการพร้อมสามารถจำน่ายผลงานได้ ทั้งในวันจัดแสดงงานและนิทรรศการ online ทางเว็ปไซต์ Greatstarsartshow.com
 • ศิลปินจะต้องเข้าร่วมการทำกิจกรรมการของการประกวดทุกกิจกรรม
 • วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ศิลปินต้องมาร่วมเปิดนิทรรศการและรับฟังการตัดสินในสถานที่จริง หากผลงานได้รับรางวัล แต่ศิลปินไม่อยู่จะถือว่าศิลปินสละสิทธิ์
 • ผลงานที่จะนำไปแสดงจะต้องพร้อมติดตั้งผลงานได้ หากเป็นผลงานที่ต้องติดตั้งพิเศษ เจ้าของผลงานต้องมาติดตั้งผลงานเอง กรอบของงานศิลปินต้องเตรียมด้วยตัวเอง
 • หากผลงานจำน่ายได้จะแบ่งให้ศิลปินเจ้าของผลงาน 60% การดำเนินงาน 35% สมทบเข้ากองทุนช่างเถิด 5%