อาจารย์ สุวัฒน์ วรรณมณี
เกิด 15 มีนาคม พ.ศ. 2505 ที่ จังหวัด ตรัง
ในครอบครัวเกษตรกร อาจารย์ สุวัฒน์ วรรณมณี ชอบวาดรูปตั้งแต่เด็ก เริ่มวาดรูป จากการเรียนสุขศึกษา ตอนแบ่งกลุ่มนักเรียน วาดภาพห่าน ตอนนั้น เพื่อนในห้องเรียนได้เห็นความสามารถในการวาดภาพ ของ อาจารย์ สุวัฒน์ วรรณมณี จึงได้ขอให้ อาจารย์ สุวัฒน์ วรรณมณี วาดภาพให้เพื่อจะนำไปส่งคุณครู แต่ผลงานที่ อาจารย์ สุวัฒน์ วรรณมณี วาดขึ้นมานั้น ออกมาเหมือนกันหมดทุกกลุ่ม คุณครู ก็สงสัยว่าทำไมงานที่นักเรียนส่งมาจึงเหมือนกันหมด อาจารย์ สุวัฒน์ วรรณมณี ได้ยอมรับผิดว่า อาจารย์ สุวัฒน์ วรรณมณีเป็นผู้วาดภาพทั้งหมด และ ได้บอกกับคุณครูไปว่า เพื่อนได้ขอความช่วยเหลือและวาดภาพให้ไป ในตอนนั้น อาจารย์ สุวัฒน์ วรรณมณี มีความฝันอยากเป็นคนวาดภาพและได้ฝึกฝนฝีมือในการเขียนภาพเรื่อยๆ

ช่วงแรกๆ อาจารย์ สุวัฒน์ วรรณมณี มีแรงบันดาลใจ จากโปสเตอร์หนังสมัยก่อน
ในตอนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อ.สุวัฒน์ วรรณมณี ได้วาดภาพประกวดของโรงเรียน ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ1โดย ได้วาด รูปเขียนพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงราชกาลที่9
ทำให้เริ่มจุดประกายให้ อาจารย์ สุวัฒน์ วรรณมณี อยากวาดภาพ โดยเริ่มหาทุนในการซื้ออุปกรณ์ศิลปะ โดยการเก็บของเก่าไปขาย เพื่อที่จะนำเงินที่ได้ไปซื้อสี โดยเริ่มแรกนั้น อาจารย์ สุวัฒน์ วรรณมณีได้ซื้อแม่สีโปสเตอร์ 5สี เพื่อนำมาผสมเองไว้ใช้ในการวาดรูป

โดยทางบ้าน อาจารย์ สุวัฒน์ วรรณมณี มิได้ให้การสนับสนุน ในเส้นทางของการเป็นศิลปินเท่าใดนัก เพราะอยากให้ศึกษาทางด้านเกษตรมากกว่า จึงได้ยกตัวอย่าง ของคนข้างบ้านที่อาศัยอยู่ข้างบ้านและไม่ประสบความสำเร็จเหมือนดังคำพูดที่ว่า เป็นศิลปินไส้แห้ง แต่อาจ อาจารย์ สุวัฒน์ วรรณมณี เพราะเชื่อว่าทุกอย่างมันอยู่ที่คน และ อาจารย์ สุวัฒน์ วรรณมณี ก็มีความศรัทธาในศิลปะ และมุ่งมั่นที่จะเป็นศิลปินโดย มี เปี๊ยก โปสเตอร์ เป็นต้นแบบ ในตอนนั้น อาจารย์ สุวัฒน์ วรรณมณี มีความศรัทธา ว่ามันเป็นไปไม่ได้ มันอยู่ที่คน หลังจากนั้น อาจารย์ สุวัฒน์ วรรณมณี จึงเริ่มเขียนโปสเตอร์หนังติดตามผนังบ้าน และได้รับการสนับสนุนจาก เปี๊ยก โปสเตอร์ ให้ได้เรียนรู้และฝึกฝนฝีมือกับ อาจารย์ ทองดี อยู่ช่วงหนึ่ง

เมื่อ อาจารย์ สุวัฒน์ วรรณมณี ได้ศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อาจารย์ สุวัฒน์ วรรณมณี ได้ตัดสินใจบอกบิดาว่า ผมอยากเรียนศิลปะ หลังจากนั้นได้ไปสอบที่ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช ปีแรก ซึ่งอาจารย์ สุวัฒน์ วรรณมณี ได้รอฟังผลการสอบ อย่างใจจดใจจ่อผ่านทางรายการวิทยุ เวลาผ่านไปได้ประมาณ 2 เดือนจนกระทั้งบิดา อาจารย์ สุวัฒน์ วรรณมณี ได้ถาม ว่าผลการสอบออกเมื่อไหร่ อาจารย์ สุวัฒน์ วรรณมณี ได้ตอบบิดาไปว่ายังไม่ประกาศผล จนกระทั่ง บิดาได้พา อาจารย์ สุวัฒน์ วรรณมณี เดินทางไปที่วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช อีกครั้ง เพื่อไปพบผอ. และถามผลการสอบ ผลการสอบออกมาว่า อาจารย์ สุวัฒน์ วรรณมณี ติดแต่ อาจารย์ สุวัฒน์ วรรณมณี ได้สละสิทธิ์ เพราะไม่ได้มารายงานตัว หลังจากนั้น อาจารย์ สุวัฒน์ วรรณมณี ได้เสียใจ และกลับบ้านไป ทำไร่ ทำนา อีก1 ปี
ปีต่อมา อ.สุวัฒน์ วรรณมณี ได้กลับไป ไปสอบอีกครั้ง และได้เริ่มต้นเป็นนักศึกษาศิลปะ ที่นครศรีธรรมราช 3ปี ในช่วงแรกๆผลงานของ อาจารย์ สุวัฒน์ วรรณมณี เป็นแนว realistic เพราะที่ นครศรีธรรมราช เน้นงานแนว realistic

หลังจากจบ ปวช วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช อาจารย์ สุวัฒน์ วรรณมณี ได้ตัดสินเดินทางเข้ามา กรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าสอบที่ วิทยาลัยเพาะช่าง และ ที่ มหาวิทยาลัยศิลปกร หลังจากประกาศผลการสอบออก อาจารย์ สุวัฒน์ วรรณมณี ได้เลือกไปศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยศิลปกร 5ปี ภายในรั้ว มหาวิทยาลัยศิลปกร ของ อ.สุวัฒน์ วรรณมณี เหมือนกับได้อยู่บนสรวงสวรรค์ ได้เรียนรู้การใช้ชีวิต และสังคมของคนทำงานศิลปะ ในตอนนั้น อาจารย์ สุวัฒน์ วรรณมณีตอนนั้นได้มีศิลปินแห่งชาติ อย่าง อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต ต้นแบบ

หลังจากจบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยศิลปกร อาจารย์ สุวัฒน์ วรรณมณี ได้เริ่มต้นทำงานบริษัท โฆษณา เป็นระยะเวลา 5-6 ปี จึงได้ตัดสินใจลาออก เพื่อค้นหาตนเองอีกครั้ง โดยการ เริ่มต้นใหม่ในวงการศิลปะในช่วงแรกของชีวิตกับอาชีพ จิตกร อาจารย์ สุวัฒน์ วรรณมณี ก็เลยพยายามวาดภาพเก็บไว้ เพื่อจะนำไปจัดแสดง โดยผลงานส่วนใหญ่ จะเป็นภาพ บุคคลสำคัญ ผลงานประทับใจที่สุดของ อาจารย์ สุวัฒน์ วรรณมณี อย่าง รูปเขียนพระบรมสาทิสลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ในฐานะศิลปิน

ในการเขียนภาพของ อาจารย์ สุวัฒน์ วรรณมณี มีความเป็นอัตลักษณ์ ที่สี มีความนุ่นนวล งดงาม ชวนฝันจึงทำให้ผลงานของ อาจารย์ สุวัฒน์ วรรณมณี ได้รับความนิยมอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผลงานเขียนรูปพระบรมสาทิสลักษณ์ ของราชวงศ์ จักรี

นอกจากนั้นแล้ว ผลงานอื่นๆของ อาจารย์ สุวัฒน์ วรรณมณี โดยการเขียนภาพผู้หญิงที่สอดแทรกความเป็นอุดมคติ ละมุน หรือภาพวาดผู้ชาย ก็จะมีความทับซ้อนของพื้นผิวมากขึ้น อาจารย์ สุวัฒน์ วรรณมณี ยังมีความสามารถในการเขียนภาพสีน้ำมันและสีพลาสเทล ที่งดงามและหาตัวจับอยาก
ผลงานส่วนใหญ่ของ อาจารย์ สุวัฒน์ วรรณมณีที่ได้รับการจัดแสดงจะเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่อนข้างเยอะ ส่วนงานส่วนตัวจะมีเพียงไม่กี่ชิ้น

ความตั้งใจที่จะเป็นจิตกรของ อาจารย์ สุวัฒน์ วรรณมณี คือความพอดี ไม่เคยหวังอะไรไม่ได้หวังจะเป็น artist ระดับสูง แค่ขอทำงานอย่างมีความสุขและร่างกายแข็งแรงก็พอ สิ่งที่จะบอกกับคนที่อยากจะทำงานด้านนี้คือความตั้งใจ ฝึกฝน เพราะจิตกรรมคืองานปฏิบัติ