พบกับ นิทรรศการประติมากรรมระดับเทพ ของศิลปินชั้นนำขั้นเทพและผลงานสะสมของนักสะสมระดับเทพ ในนิทรรศการ ไทยเทพ

โดยนิทรรศการในครั้งนี้เป็นการรวมผลงานประติมากรรมของศิลปินระดับเทพ อาทิ อาจารย์สมภพ บุตราช, อาจารย์วสันต์ สิทธิเขตต์, คุณวรรณพร ฉิมบรรจง, อาจารย์เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล, อาจารย์ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี, อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, อาจารย์ธณฤษภ์ ทิพย์วารี, อาจารย์ชัชวาล รอดคลองตัน, อาจารย์ประสิทธิ์ เอมทิม, อาจารย์ลูกปลิว จันทร์พุดซา, Youenmo koo ศิลปินชาวเกาหลี, และผลงานสะสมของนักสะสมระดับเทพ อาทิ ผลงานสะสมของ คุณศรัณย์ ภัทโรพงศ์ ศิลปินผู้สร้างสรรค์ คุณหริธร อัครพัฒน์ , ผลงานสะสมของ คุณปริญญา เอี่ยมประดิษฐ์ภัณ ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน คุณสุริยา งามวงศ์ , คุณโยทะกา จุลโลบล , คุณวิษณุพงษ์ หนูนันท์

จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 สามารถชมผลงานได้ ณ ลานประติมากรรม และห้องจัดแสดงภาพ Great Stars สุขุมวิท 26 คอประติมากรรมขั้นเทพห้ามพลาดเร็วๆนี้