ศิลปะรังสรรค์ ชุด แสงธรรมแสงทอง โดยกลุ่มช่างศิลป์ 24

 

ดร.วิมล ชูชาติให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

ธงชัย รักปทุม และสมศักดิ์ เชาว์ธาดาพงศ์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ทั้งสองท่าน ให้เกียรติพบปะพูดคุยในช่วง artist talk พิธีเปิดเวลา 17.00 น วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ชั้น ๒ หอศิลป์ราชดำเนิน

“ ช่างศิลป์24” เป็นชื่อกลุ่มศิษย์เก่าวิทยาลัยช่างศิลป์ รุ่นที่ 24 ภายหลังสำเร็จการศึกษาแล้ว ต่างก็แยกย้ายไปประกอบสัมมาอาชีพตามความถนัด ความสนใจของแต่ละคน เป็นเจ้าของธุรกิจบ้าง เป็นผู้ประกอบการ เป็นครูบาอาจารย์ เป็นนักออกแบบและศิลปิน

นอกเหนือจากงานอาชีพที่ดูแลรับผิดชอบแตกต่างกันไปแล้ว มีสิ่งหนึ่งที่พวกเรา เพื่อนร่วมรุ่นช่างศิลป์ ยังคงทำต่อเนื่องตลอดมาคือการทำงานศิลปะ แม้ว่าบางคนอาจมีภาระรับผิดชอบอื่นๆมากมายอยู่แล้ว แต่ทุกคนก็ล้วนหาโอกาส แบ่งเวลามาทำงานสร้างสรรค์อย่างสม่ำเสมอ เห็นได้จากการแสดงผลงานสามครั้งที่ผ่านมา

ในครั้งนี้ คือการแสดงผลงานของกลุ่มเป็นครั้งที่ 4 ชุดแสงธรรม-แสงทองโดยนิทรรศการจัดขึ้นที่ชั้นสอง หอศิลป์ราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561

ผลงานของกลุ่มฯประกอบด้วยจิตรกรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม ภาพถ่าย งานออกแบบสิ่งทอฯ งานเหล่านี้ ล้วนเกิดขึ้นจากความรักความศรัทธาในศิลปะ ที่ยังคงมีอยู่ไม่เสื่อมคลายอันเป็นที่มาของชิ้นงาน จำนวนกว่า 50 ผลงาน

การนำเสนอผลงานชุดแสงธรรม-แสงทองนี้ นอกจาก เป็นการสร้างพื้นที่ให้กลุ่มเพื่อนๆ ได้แสดงความสามารถเฉพาะตัว ที่ดำรงตนเป็นอยู่ตามหลักปรัชญาพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้ว ยังเป็นวาระได้แสดงความจงรักภักดีและเป็นโอกาสที่กลุ่มเพื่อนๆจะได้พบปะให้กำลังแก่กัน ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานสวยงามสู่สังคมตลอดไป กลุ่ม “ ช่างศิลป์24”