นิทรรศการภาพจำจากตุรกี
โดย ถาวร โกอุดมวิทย์
19 ธันวาคม 2561 – 20 มกราคม 2562
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)

นิทรรศการ “ภาพจำจากตุรกี” บอกเล่าเรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับความงดงาม ทั้งทางกายภาพ ทัศนียภาพ ประวัติศาสตร์ และอารยธรรมอันเก่าแก่ของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิออตโตมันอย่างประเทศตุรกี ภาพของสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวตุรกี ถูกถ่ายทอดออกมาในความสงบ ขรึมขลัง และสง่างาม ด้วยเทคนิคจิตรกรรมสีอะคริลิคบนผ้าใบที่งดงาม โดยศิลปินเจ้าของผลงานบรรยากาศเฉพาะตัว ถาวร โกอุดมวิทย์

Reminiscence of Turkey
By Thavorn Ko-udomvit
December 19, 2018 – January 20, 2019
At ARDEL Gallery of Modern Art  (Boromrachachonnanee Road)

“Reminiscence of Turkey” guides viewers through Turkey, the capital of the ancient Ottoman Empire. Images of beautiful architecture which is the symbol of the Turkish pride are expressed among the mythical, yet magnificent atmosphere. With acrylic on canvas technique, the artist, Thavorn Ko-udomvit, tells the story of the beauty of physical landscape, history, and the flourishing ancient civilization.

For more information, please contact at the number: 0-2422-2092
Tuesday-Saturday at 10.30 – 19.00 hrs.
Sunday at 10.30 – 17.30 hr. (Closed on Monday)
Facebook: ARDEL Gallery of Modern Art

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-422-2092
อังคาร-เสาร์ 10.30 – 19.00 น. อาทิตย์ 10.30 – 17.30 น. (ปิดวันจันทร์)
Facebook: ARDEL Gallery of Modern Art