นิทรรศการ ?“Translation of 3 Visions of Printmaking:” ?นิทรรศการภาพพิมพ์ 3 สถาบัน: มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปะมุซาชิโนะ และมหาวิทยาลัยศิลปะไอจิ

 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในโอกาสที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ

?”Translation of 3 Visions of Printmaking:” ?นิทรรศการภาพพิมพ์ 3 สถาบัน: มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปะมุซาชิโนะ และมหาวิทยาลัยศิลปะไอจิ

? ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 น.

ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

>> นิทรรศการจัดแสดง 19 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2561 <<

เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – เสาร์ 9.00 – 16.30 น. *ชมฟรี*
ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

?กิจกรรมในนิทรรศการ?

? 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 กิจกรรม PRINTMAKING WORKSHOP **

– 9.00 น.- 12.00 น. Workshop “สาธิตการพิมพ์โลหะร่องลึกทับซ้อนบนภาพพิมพ์ดิจิทัลซึ่งพิมพ์บนกระดาษญี่ปุ่น (วาชิ)” โดยวิทยากร จากมหาวิทยาลัยศิลปะไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องภาพพิมพ์โลหะ ชั้น 3

– 13.30 น. – 16.00 น. Workshop “การทำบาเร็ง และการพิมพ์ภาพพิมพ์แกะไม้สีน้ำ” โดย วิทยากรจากมหาวิทยาลัยศิลปะมุซะชิโนะ ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 (การทำบาเร็ง จำนวน 25 คน – รับเฉพาะนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ)

? 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เวลา 13.30 น. – 15.00 น. เชิญร่วมการประชุมเสวนาหัวข้อเรื่อง “คุณลักษณะภาพพิมพ์ที่แตกต่างกัน และการจัดการศึกษาภาพพิมพ์ของแต่ละสถาบัน” โดยคณาจารย์สามสถาบัน

// สนใจเข้าร่วม Workshop และเสวนา กรุณาติดต่อลงชื่อที่ คุณอารยา เลิศกิจอนันต์ สำนักงานคณบดีคณะจิตรกรรมฯ ชั้น 2 โทรศัพท์ 034-271-379 //

?สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานคณบดีคณะจิตรกรรมฯ โทร 034-271-379