นิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ์ของหม่อมเจ้ามารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร : ความงามและความน่าเกลียด : สุนทรียศิลป์แห่งมารศี

Beauty and Ugliness : Aesthetic of Marsi

 

7 พฤศจิกายน-23 ธัันวาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า

 

Je me souviens
2535, สีน้ำมันบนผืนผ้าใบ 73 X 92 ซม.

ภาพ Je me souviens เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ของหม่อมเจ้ามารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร เป็นเนื้อหา เรื่องคนและความตาย ด้วยการแยกโลกทั้งสองออกจากกันในแบบที่ค่อนข้างเป็นแบบแผนประเพณี คือใช้ภาพเหมือนมาใส่ซ้อนลงไปในภาพอีกทอดหนึ่ง สายตาที่จับจ้องล้อกันระหว่างคนตายที่ส่วนหน้า ของภาพและภาพในอดีตครั้งยังมีชีวิต ชี้แนะอย่างแยบยลว่ารูปภาพคนที่แท้คือกระจก ความคลุมเครือ ดังกล่าวนี้เน้นย้ำด้วยกรอบสลักเสลาเป็นลวดลายสีทองงามวิจิตร ซึ่งอาจเป็นกรอบกระจกหรือกรอบ ภาพวาดก็ได้ทั้งคู่ ผืนผ้าและผ้าคลุมที่จับจีบรอบโต๊ะเตี้ยทำให้นึกถึงการวาดผืนผ้าประดับไว้ในภาพวาด เหมือนของบุคคลสำคัญในราชสำนักตามแบบสำนักจิตรกรรมของฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่ 17 และ 18 มีสัตว์เล็กๆ ที่คอยเป็นเพื่อนอยู่กระจัดกระจายไปทั่วทั้งภาพ บ้างก็ยังมีชีวิต บ้างก็เป็นโครงกระดูก นับเป็นส่วนหนึ่งของวิถีงานจิตรกรรมสไตล์คลาสสิกด้วยเช่นเดียวกัน และอาจตีความหมายเป็นสัญลักษณ์ เสริมในแง่ของการใช้สีจะเห็นว่าภาพนี้ให้พื้นหลังเป็นสีดำ มีเครื่องตกแต่งหรูหราล้ำค่าและใช้คู่สีเขียว-ม่วง ตามแบบฉบับของท่านหญิงในช่วงต้นปีของทศวรรษที่ 1990