Monday, June 5, 2023

IMG_9475

Most popular

เชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมประกวดออนไลน์ในโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ชิงถ้วยพระราชทาน พร้อมรางวัลทุนการศึกษา

โครงการ ไฟ-ฟ้า ชวนน้องๆ เยาวชนสมัครเป็นตัวแทนโรงเรียน เข้าร่วมประกวดออนไลน์ในโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  พร้อมรางวัลทุนการศึกษา โครงการไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี เดินหน้าสืบสานรักษาวัฒนธรรมไทย ผ่านโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ส่งเสริมเยาวชนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ พร้อมส่งต่อสำนึกรักความเป็นไทยสู่สังคมอย่างยั่งยืน เปิดเวทีจัดประกวด 3 กิจกรรม...
error: Content is protected !!