Monday, November 29, 2021

IMG_9422

Most popular

แถลงผลการคัดเลือก ศิลปินแห่งชาติ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ พุทธศักราช ๒๕๖๓

กวช.แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓ (วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล) ภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และรองประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน ๑๒ คน ประกอบด้วย   ๑.สาขาทัศนศิลป์ จำนวน...
error: Content is protected !!