วันนี้ทีมผู้บริหารสำนักข่าวบันเทิงและศิลปะ Great Stars Digital ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ Great Stars Art Show และ Great Stars บันเทิง รวมถึงสื่อดิจิตอลครบวงจร ซึ่งนำโดยคุณสมเกียรติ นนทิสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณโยทะกา  จุลโลบล ผู้จัดฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและProducerพิธีกรรายการ Great Stars Art Show ได้เดินทางมาเยี่ยมชมคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงร่วมพูดคุยกับรศ.ทินกร กาษรสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ถึงความร่วมมือกันในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านศิลปะแก่ประชาชนทั่วไป โดยทางสำนักข่าว Great Stars Digital ยินดีเป็นผู้สนันสนุนในการเป็นตัวกลางในการเผยแผ่สาระประโยชน์อย่างเต็มที่ ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น