วันที่ 27 กันยายน  2561 คุณโยทะกา จุลโลบล ภัณฑรักษ์ โครงการ Great Stars Charity  ผู้จัดการฝ่ายศิลปะวัฒนธรรม และ ผู้ดำเนินรายการ Great Stars Art Show ได้เป็นตัวแทน ผู้บริหาร บริษัท เกรท สตาร์ ดิจิตอล จำกัด ซึ่งเป็นสำนักข่าวบันเทิงและศิลปะแบบครบวงจร นอกจากนั้นแล้วยังเป็นตัวแทนของนักสะสมที่สนับสนุนโครงการ Great Stars Charity ร่วมด้วย อาจารย์วัชระ กล้าค้าขาย และ อาจารย์จักรี คงแก้ว เป็นตัวแทนของศิลปินในโครงการ Great Stars Charity  ได้ร่วมมอบทุนการศึกษา “กองทุนช่างเถิด” ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อมอบทุนการศึกษา ให้นักศึกษาศิลปะที่เรียนดีและมีความมุ่งมั่นจะที่เป็นศิลปินในอนาคต โดยในครั้งนี้ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 4 ทุน ทุนละ 30,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์สี ARTISTIC มูลค่า 5,000 ให้แก่นักศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยนักศึกษาที่ไดรับทุนมีดังต่อไปนี้

  1. นายภากร สอนศรี  นักศึกษาชั้นปีที่ 5
  2. นางสาววิสุทธาพร ทรัพย์ประเสริฐ นักศึกษาชั้นปีที่ 5
  3. นายวุฒิไชย บุณยมานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5
  4. นายอนุกูล ทังไธสง  นักศึกษาชั้นปีที่ 5

นับว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งกับวงการศิลปะ ที่มีผู้สนับสนุนทุนการศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้เด็กนักศึกษาศิลปะ มีทุนทรัพย์ ที่จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อไป เพื่อต่อยอดในวงการศิลปะในอนาคต