Monday, June 5, 2023

931

Most popular

เปิดตัวผลงานประติมากรรมศิรคณปติ โดยอาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ

  เปิดตัวผลงานประติมากรรมศิรคณปติ โดยอาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายนที่ผ่านมาได้มีการเปิดตัวผลงานประติมากรรมศิรคณปติ โดยอาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อมูลนิธิช่างเถิดโดยเฉพาะอย่างเป็นทางการ ณ ห้องจัดแสดงภาพ Great Stars ทั้งนี้ได้รับการตอบรับจากนักสะสม ผู้ใจบุญรวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงแห่งวงการศิลปะเป็นจำนวนมาก นอกจากผู้สนับสนุนจะได้รับผลงานประติมากรรมอันทรงคุณค่าแล้วยังจะได้รับใบ certificate ภาพพิมพ์แกะไม้โดยอาจารย์จักรี คงแก้วรายได้หลังจากหักค่าใช้ สนับสนุนเป็นทุนการศึกษาในมูลนิธิช่างเถิด ประติมากรรมศิรคณปติ ศิรคณปติ ศิร , ศิระ แปลว่า หัว, ยอด, ด้านหน้า ส่วนบนเหนือสุด คณปติ คำว่า...
error: Content is protected !!