มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติครั้งที่ 5” ชิงเงินรางวัลชนะเลิศกว่า 300,000 บาท โดยการประกวดแบ่งออกตามประเภทของงานศิลปกรรม ได้แก่ ประเภทภาพพิมพ์ และประเภทวาดเส้น

สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม พ.ศ.2561

ข้อมูลอย่างละเอียด

ประกวด “การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติครั้งที่ 5”

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติครั้งที่ 5 : The 5th Bangkok Triennale International Print and Drawing Exhibition” ชิงเงินรางวัล

• ประเภทของงานศิลปกรรม
• ประเภทภาพพิมพ์
• ประเภทวาดเส้น

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานศิลปกรรม
• ศิลปินไทย และศิลปินต่างประเทศ

เงื่อนไขข้อกำหนดของการส่งผลงานเข้าร่วมแสดง
• ศิลปินทุกท่านสามารถส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกได้ทั้งผลงานประเภทภาพพิมพ์ และผลงานวาดเส้น

• เป็นผลงานภาพพิมพ์และผลงานวาดเส้นสร้างสรรค์บนกระดาษเท่านั้น (ไม่รับผลงานที่พิมพ์ลงบนกระดาษโฟโต้พรินท์) เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560

• เป็นผลงานที่ศิลปินสร้างขึ้นด้วยตัวเอง มีลายเซ็นของศิลปินกำกับอยู่ด้วยทุกชิ้น โดยระบุปี พ.ศ. ที่สร้างสรรค์ผลงานให้ชัดเจน (หากไม่มีลายเซ็นของศิลปินกำกับ ผลงานจะไม่ได้รับการพิจารณา)

• เป็นผลงานภาพพิมพ์ทุกกระบวนการพิมพ์ รวมไปถึงผลงานภาพพิมพ์ โมโนพรินท์ และดิจิตอลพรินท์ ส่วนผลงานวาดเส้น ศิลปินสามารถใช้เทคนิคได้อย่างอิสระ เช่น ปากกา ดินสอ เกรยอง ถ่าน หมึกจีน ฯลฯ หรือ เทคนิคผสม

•ขนาดของผลงานทั้งภาพพิมพ์และวาดเส้นบนกระดาษต้อง ไม่ต่ำกว่า 40×60 เซนติเมตร และไม่เกินกว่า 80 x 120 เซนติเมตร ผลงานทุกประเภทต้อง สามารถม้วนใส่กระบอก และจัดส่งทางไปรษณีย์ได้

การจัดส่งผลงานรอบแรก
• ศิลปินผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจะต้องส่งซีดีหรือดีวีดีภาพของผลงานภาพพิมพ์หรือวาดเส้น ประเภทละ ไม่เกิน 3 ชิ้น รายละเอียดข้อมูลของซีดีหรือดีวีดี ประกอบด้วย ชื่อศิลปิน ชื่อผลงาน เทคนิคที่ใช้ ปีที่สร้างผลงาน และขนาดของผลงานจริง

• ให้ส่งภาพถ่ายผลงานในระบบดิจิตอลเป็นซีดี/ดีวีดี หรือส่งผ่านเว็บไซต์ www.interprint.su.ac.th โดยให้บันทึกไฟล์ภาพเป็นไฟล์ JPEG ขนาดของไฟล์ ภาพไม่เกิน 5 MB. และความละเอียด 150 dpi โดยต้องให้เห็นลายเซ็นของศิลปิน และปีที่สร้างสรรค์ผลงานชัดเจน

• ศิลปินสามารถส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ทางไปรษณีย์ หรือทางเว็บไซต์ www.interprint.su.ac.th (ส่งเพียงช่องทางเดียว)

• กำหนดส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม 2561 หากส่งเกินระยะเวลาที่กาหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา โดยจะถือเอาวันที่ลงตราประทับของไปรษณีย์ และเวลาที่สมัครผ่านทางเว็บไซต์เป็นตัวกำหนด

หมายเหตุ : ซีดีหรือดีวีดีผลงานที่ส่งเข้าร่วมคัดเลือกรอบแรกทุกชิ้นจะไม่ส่งกลับคืนศิลปินผู้ส่งงาน

รางวัล
• การตัดสินรางวัลจะให้รางวัลแต่ละประเภท โดยกำหนดรางวัลไว้ดังนี้

ประเภทภาพพิมพ์
• รางวัล Grand Prize จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 300,000 บาท

• รางวัล Triennale Prize จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

ประเภทวาดเส้น
• รางวัล Grand Prize จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 300,000 บาท

• รางวัล Triennale Prize จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

• *รางวัล Purchase Prize รางวัลละ 40,000 บาท

(*ตัดสินโดยไม่แยกประเภทผลงาน และเงินรางวัลขึ้นอยู่กับผู้สนับสนุน)

กำหนดระยะเวลา
• ส่งผลงานรอบแรก วันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม 2561

• ตัดสินผลงานรอบแรก วันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผลการตัดสิน
รอบแรก วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ส่งผลงานจริง วันที่ 6 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2561

ตัดสินผลงานให้ได้รับรางวัล วันที่ 19 มกราคม 2562

ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัล วันที่ 30 มกราคม 2562

ติดต่อสอบถาม
การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 5
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี (ชั้น L) มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ ฯ 10170

โทร. 0 2849 7500-30 ต่อ 31105, 31106 / 0 2849 7564
โทรสาร 0 2849 7563
E-mail : interprint@su.ac.th
Facebook : www.facebook.com/su.interprint