นิทรรศการรวบรวมผลงานศิลปะบนเส้นทางการเป็นศิลปินอาชีพ ของห่มสวรรค์ อู่ม่านทรัพย์   ตั้งแต่พ.ศ.2547จนถึงปัจจุบัน จำนวนทั้งสิ้นกว่า 100 ชิ้น ว่าด้วยเรื่องวิถีชีวิต ความเชื่อพื้นถิ่นอีสาน ความศรัทธาในทางจิตวิญญาน ตั้งแต่ผลงานวาดเส้นหมึกจีนบนกระดาษสาในยุคแรกเริ่ม  ชุด “ปรัชญา ชีวิต ปริศนา : Life” (2547-2552) ผลงานจิตรกรรม Folk Art ร่วมสมัย อาทิ ชุด “เจริญวัย :Growing-Up,2553” “พระบฎ มงคลธรรม สุนทรียะธรรม :Banner,2553” “ฮีต บวก ครองทํานองชนบท (ถิ่นอีสาน) : Art on Farm: a diary from the Isan plateau (Esarn Image),2554” “สมปรารถนา :Contentment, 2556” “พลังเหนือธรรมชาติ : Supernatural, 2557” “หอมไกล : Pleasing Scents, 2558” “สายน้ำที่ไหลย้อนกลับ : The Returning Tide, 2559” รวมไปถึงผ้าพระเวสผืนต้นแบบของโครงการ 89 พระเวสศรัทธาบูชาในหลวงรัชกาลที่ 9 (2560) และผลงานประติมากรรม งานเซรามิก งานจัดวางเทคนิคผสม ที่ยังไม่เคยจัดแสดงมากก่อนอีกจำนวนหลายชิ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระอาจารย์สุรศักดิ์ จรณธัมโม แห่งมูลนิธิหอธรรมพระบารมี ผู้เป็นเสมือนคิวเรเตอร์ ในการคัดสรรผลงานเพื่อจัดแสดงในสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้โดยความมุ่งหมายในการนำเสนอความเชื่อมโยง ระหว่างธรรมะกับศิลปะ อันเป็นสิ่งสัปปายะ ในทางจิตวิญญาน

นิทรรศการ  Soul Is Body :จิตใจ คือ ร่างกาย 
โดย ห่มสวรรค์ อู่ม่านทรัพย์
 

จัดแสดงระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 25 ตุลาคม 2561
เวลา 09:00-16:00 น. (ปิดทุกวันจันทร์)
ณ อาคารปฏิบัติธรรม มูลนิธิหอธรรมพระบารมี
วัดผาณิตาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ดูแผนที่การเดินทางและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.kondee.com/map.php