Friday, February 3, 2023

919

Most popular

เยาวชนไทยทั่วประเทศร่วมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ผ่านภาพวาด “ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของฉัน”

เยาวชนไทยจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมใจส่งผลงานภาพวาด “ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของฉัน” ร่วมชิงทุนการศึกษาและถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผ่านผลงานภาพวาดอันทรงคุณค่าจำนวนมาก โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 11 โดย บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่านหนังสือและวรรณกรรมไทย...
error: Content is protected !!