Wednesday, December 7, 2022

916

Most popular

𝐚𝐧𝐢𝐦𝐚 ไม่ได้ปรากฏต่อดวงตา แต่ปรากฏขึ้นกลางความรู้สึก โดย ศิลปิน เนียม มะวรคนอง

..𝐚𝐧𝐢𝐦𝐚 ไม่ได้ปรากฏต่อดวงตา แต่ปรากฏขึ้นกลางความรู้สึก.. นิทรรศการแสดงเดี่ยวครั้งที่ 7 โดย ศิลปิน เนียม มะวรคนอง 22 พฤษภาคม - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 “...ผมเริ่มทำงานชุดนี้เมื่อปลายปี 2563 ช่วงนั้นผมกำลังหมกมุ่นอยู่กับการหาซื้อบ้านสักหลังเพื่อจะแยกออกมาอยู่คนเดียว และจะได้มีพื้นที่ทำงาน ผมเฝ้าดูประกาศขายบ้านมือสองจนตาลาย แต่ก็สนุกมากด้วย บ้านหลากสไตล์หลายรูปแบบ โล่งว่างไร้สิ่งประดับ แต่กลับปลุกเร้าความรู้สึกนึกคิดมากมาย...
error: Content is protected !!