โครงการความร่วมมือระหว่างสมาคมสร้างสรรค์ไทย กับกลุ่มจิตรกรไทย เพื่อกระตุ้นเตือนสังคมให้สำนึกถึงความเป็นไทย เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน

วันที่ 21 – 26 สิงหาคม 2561
ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร   

ศิลปะ สิ่งแวดล้อม หลอมรวมเป็นหนึ่ง ประสบการณ์ดีๆ ของกลุ่มศิลปินจิตรกรไทย และทีมงานตาวิเศษ สู่ปรากฏการณ์การสร้างสรรค์งานศิลป์  ที่มุ่งกระตุ้นเตือนสังคมให้สำนึกถึงความเป็นไทย และใช้ชีวิตอย่างสมดุล

สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) และศิลปินกลุ่ม จิตรกรไทย ได้ร่วมงานกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ในโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนไทย ทั้งในด้านศิลปะอันเป็นพื้นฐานสำคัญที่ก่อให้เกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ และการดำเนินชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ตาวิเศษได้ประสานงานกับเทศบาลเมืองบีไบ (Bibai City) จังหวัดฮอกไกโดนำศิลปินกลุ่มจิตรกรไทย 10 ท่าน นำโดยอาจารย์ศราวุธ ดวงจำปา ศิลปินแห่งชาติ สาขาประติมากรรม และอาจารย์สมภพ บุตรราช หนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มจิตรกรไทย ไปร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคนิคสีฝุ่นแบบโบราณของญี่ปุ่น และสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมกับศิลปินญี่ปุ่น 6 ท่าน ที่สวนศิลปะ อัลเท ปิเอซซ่า บีไบ (Arte Piazza Bibai) เพื่อจัดแสดงในงานเทศกาลชมซากุระของเมืองบีไบ

นิทรรศการ “ประสบการณ์….สู่ปรากฏการณ์” ได้นำเสนอผลงานของศิลปินจากประสบการณ์การจัดกิจกรรมดังกล่าว รวมทั้งการใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมไทย ซึ่งนอกจากผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินทั้ง 10 ท่านและศิลปินญี่ปุ่นแล้ว สมาชิกกลุ่มจิตรกรไทยยังได้ร่วมแสดงผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ด้วยเทคนิคโบราณ และเทคนิคหลากหลาย จำนวนกว่า 30 ชิ้น

นิทรรศการเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่  23 สิงหาคม 2561  เวลา 17.00 น. โดยการบรรยายธรรมจากพระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปญโญ จากวัดป่าสุคะโต หลังจากนั้นขอเชิญชวนทุกท่านชมกิจกรรม painting สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม โดยศิลปินกลุ่มจิตรกรไทย  และร่วมสื่อสารการจัดการขยะผ่านการ painting รูปขยะลงบนผืนผ้า และในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม เวลา 14.00 น. ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจฟังบรรยายพิเศษ “ศิลปะกับวิถีวัฒนธรรมไทย” อาจารย์ผ่อง เซ่งกิ่ง หัวหน้าชุมชนบ้านช่าง สถาบันอาศรมศิลป์

งานนิทรรศการเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 21 – 26 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 – 20.00 น. บริเวณโถงชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งหลังจากนี้จะได้นำนิทรรศการชุดนี้ไปจัดที่หอศิลป์ริมน่าน หากท่านใดพลาดชมและร่วมงาน ตามไปชื่นชมได้ที่หอศิลป์ริมน่าน จ. น่าน ในเดือนธันวาคม 2561 นี้

กำหนดการเปิดนิทรรศการ“ประสบการณ์สู่ปรากฏการณ์”

ภายใต้ โครงการความร่วมมือระหว่างสมาคมสร้างสรรค์ไทย กับกลุ่มจิตรกรไทย

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561  เวลา 17.00 น.
บริเวณโถงชั้น 1  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

16.30 – 17.00 น.
– ลงทะเบียนร่วมงาน

17.00 – 17.30 น.
– บรรยายพิเศษโดย พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปญฺโญ  วัดป่าสุคะโต

17.30 น.
– ชมวีดิทัศน์การแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น เปิดงานนิทรรศการ  โดย อ.ปัญญา  วิจินธนสาร (รอ confirm)

18.00 น.
– ชมนิทรรศการ
– กิจกรรม Painting สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม โดยศิลปินกลุ่มจิตรกรไทย
–  ศิลปินวาดภาพขยะลงบนเฟรมผ้าใบ สำหรับจุดติดตั้งถังแยกขยะ
– นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมวาดภาพขยะ ลงบนผืนผ้า

19.00 น.
ปิดกิจกรรม

————————————————

หมายเหตุ  นิทรรศการเปิดให้เข้าชมระหว่าง วันที่ 21 – 26 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 – 20.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชลิศา  พงศ์ธรานนท์  สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) ศูนย์เรียนรู้ตาวิเศษ ชั้น 4 ห้อง 404  หรือ โทรศัพท์ 02 084 7119

e-mail: magiceyes.ngo@gmail.com