มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต มีการแถลงข่าวโครงการ “จักรพันธุ์ โปษยกฤต นิทรรศการ” จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนชุดแรกผลงาน จักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ปี 2543 เป็นนิทรรศการครั้งประวัติศาสตร์ที่รวบรวมผลงานศิลปกรรมอันทรงคุณค่าในรอบ 15 ปี ด้วยฝีมือ อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ ผู้สร้างสรรค์สืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมไทยแห่งแผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยอัตลักษณ์ความเป็นเอก

โดยผลงานที่นำมาจัดแสดงส่วนใหญ่ล้วนเป็นระดับมาสเตอร์พีซ ทั้งด้านจิตรกรรมร่วมสมัย จิตรกรรมแนวไทยประเพณี ประติมากรรม และผลงานหุ่นกระบอกที่ผสานด้วยงานประณีตศิลป์ นาฏดุริยางคศิลป์ และผลงานวรรณกรรม รวมทั้งงานประณีตศิลป์และผลงานปั้นขี้ผึ้งต้นแบบซุ้มประตูเมืองอยุธยา หรือแบบร่างอื่นๆ ที่หาชมได้ยากซึ่งไม่เคยจัดแสดงที่ใดมาก่อน