นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม แจ้งว่า นายแท้  ประกาศวุฒิสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้สร้างภาพยนตร์) พุทธศักราช ๒๕๔๒  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๖๑  เวลาประมาณ  ๑๘.๐๕ ณ โรงพยาบาลรามคำแหง เขตบางกะปิ กทม. เนื่องจากหัวใจวาย สิริรวมอายุ ๑๐๐ ปี ๓ เดือน

ซึ่งทายาทได้ขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๑
เวลา ๑๖.๐๐ น. พร้อมสวดพระอภิธรรมศพ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ศาลาอาภรณ์-พ่วงจินดา วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กทม.

และมีกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ สิงหาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลาอาภรณ์-พ่วงจินดา วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน  กทม.

โดยทายาทได้เก็บศพไว้บำเพ็ญกุศลเป็นเวลา ๑๐๐ วัน และจะขอพระราชทานเพลิงศพต่อไป