ปฐมบท แห่งความเป็นมงคล

กับบ้านอาจารย์ฝรั่ง

ก้าวแรกของด้านสุนทรีย

Silapasri

 

ขอนำนิทรรศการเทิดพระเกียรติ

“แม่หลวงแห่งแผ่นดิน”

มาสู่สุถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้

เพื่อเป็นการน้อมเกล้าถวายงาน

แลมอบนิทรรศการแรกนี้ บูชาครูบาอาจารย์

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561

เวลา 15.00 น. ณ บ้านอาจารย์ฝรั่ง