เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา หลังจากศิลปินแห่งชาติปี 2560 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลศิลปินแห่งชาติจากสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ เมื่อเวลา 14.30 น.  แล้วกระทรวงวัฒนธรรมจัดให้มีพิธีเปิดนิทรรศการผลงานศิลปินแห่งชาติและงานเลี้ยงเชิดชูเกียรติ ณ. ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย บรรยากาศเต็มไปด้วยเหล่าศิลปินแห่งชาติแต่ละสาขา รวมถึงผู้แสดงความยินดีมากมายบรรยากาศอบอุ่นเป็นอย่างยิ่ง