เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา คุณโยทะกา จุลโลบล ภัณฑรักษ์ โครงการ Great Stars Charity  ผู้จัดการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และ ผู้ดำเนินรายการ Great Stars Art Show ได้เป็นตัวแทน ผู้บริหาร บริษัท เกรท สตาร์ ดิจิตอล จำกัด ซึ่งเป็นสำนักข่าวบันเทิงและศิลปะแบบครบวงจร นอกจากนั้นแล้วยังเป็นตัวแทนของนักสะสมที่สนับสนุน โครงการ Great Stars Charity ร่วมด้วย รศ.ดร. สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ เป็นตัวแทนของศิลปินในโครงการ Great Stars Charity  ได้ร่วมมอบทุนการศึกษา “กองทุนช่างเถิด” ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อมอบทุนการศึกษา ให้นักศึกษาศิลปะที่เรียนดีและมีความมุ่งมั่นจะที่เป็นศิลปินในอนาคต โดยในครั้งนี้ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน ทุนละ 30,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์สี ARTISTIC มูลค่า 5,000 บาท ให้แก่นักศึกษาสาขาศิลปะไทย และ สาขาจิตรกรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยนักศึกษาที่ไดรับทุนมีดังต่อไปนี้

  1. นางสาวอภิวันทร์ ปานรอด สาขาศิลปะไทย
  2. นายปกรณ์ คล้ายมุข สาขาจิตรกรรม

นับว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งกับวงการศิลปะ ที่มีผู้สนับสนุนทุนการศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้เด็กนักศึกษาศิลปะ มีทุนทรัพย์ ที่จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อไป เพื่อต่อยอดในวงการศิลปะในอนาคต