นิทรรศการศิลปะผู้สูงอายุ ในใจ ตา-ยาย


วันเปิดงาน: วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561
ณ. หอศิลป์ทวี รัชนีกร เวลา 17:00-19:00 น.
สถานที่: หอศิลป์ทวี รัชนีกร

ตั้งอยู่ เลขที่ 203 ซ.เพชรมาตุคลา 4 หมู่ที่ 10 ถนนราชสีมา-จักราช ตำบลหัวทะเล
นิทรรศการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-31 สิงหาคม 2561 หยุดทุกวันจันทร์-อังคาร เวลาเปิด-ปิด 09:30 น – 16:00 น.

จัดโดย: Art Therapy Gallery / Elders Korat
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: คาริช่า จริยไพบูลย์
มือถือ: 08-7496-7775
Email: arttherapygallery@gmail.com
FB page: Art Therapy Gallery / Elders Korat

Powered by: บ้านผู้สูงอายุราชสีมา

แนวความคิด:

ในขณะที่โลกในยุคสังคมโซเชียล ที่หลายคนใส่ใจในพื้นที่ตนเอง, เรตติ้งไลค์ การเสพข่าวในโลกออนไลน์ต่างๆนั้น ยังมีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งในโลกใบนี้ ที่เคยทำหน้าที่รับผิดชอบครอบครัว ใส่ใจดูแลต่อชีวิตความเป็นอยู่และความรู้สึกลูกหลาน ซึ่งหลายท่านได้เคยมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ ที่เคยสร้าง ทำประโยชน์มากมายให้สังคม ประเทศชาติ และเคยเป็นผู้ให้ เคยเป็นผู้มากความสามารถและทรงคุณค่าในสังคม เมื่อชีวิตที่ทุกคนหนีไม่พ้นกฎธรรมชาติและกาลเวลา ที่ต้องเผชิญกับความชรา ความเสื่อมทางร่างกาย ทางสมองและความทรงจำ คนกลุ่มนี้คือคนชรา หรือที่บางคนในสังคมเรียกมนุษย์ป้า

ซึ่งผู้สูงอายุหลายท่านได้ปลีกตัวจากสังคม อีกทั้งลูกหลานในครอบครัวที่มีหน้าที่ภาระกิจการงานที่ต้องรับผิดชอบมากมายจึงไม่ค่อยมีเวลาให้ ผู้สูงอายุหลายท่านที่ต้องเผชิญกับความรู้สึกเหงา โดดเดี่ยว ความเครียด และเป็นผลต่อเนื่องทำให้เป็นโรคซึมเศร้าตามมา

ทั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทางโครงการ Art Therapy Gallery / Elders Korat ได้มีแนวความคิดที่จะกระตุ้นสังคมให้ตระหนักและหันมาเหลียวแลใส่ใจ เข้าใจว่ายังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการกำลังใจ การให้เกียรติและเห็นคุณค่า การมีตัวตนในสังคม และการไม่ถูกลืม จึงได้จัดนิทรรศการกลุ่มผู้สูงอายุ “Seniors Mind” (“ในใจ ตา-ยาย”) ขึ้นมาและเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีพื้นที่ในการแสดงออก สื่อสารความคิด จินตนาการผ่านทางศิลปะ และเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ ในขณะเดียวกันในขบวนการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งขณะที่ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมศิลปะร่วมกันทำให้ผ่อนคลายความเหงา รวมทั้งการเกิดสมาธิที่ทำให้ได้ทบทวนความจริงและธรรมชาติของชีวิตและการยอมรับปัจจุบันเข้ามาแทนที่อดีต การได้แสดงความรู้สึกและได้ปลดปล่อย ซึ่งทำให้ท่านได้คลายความคิดเชิงลบและความคิดวกวนเรื่องราวในอดีตเพื่ออยู่กับปัจจุปัน

ซึ่งนิทรรศการกลุ่มผู้สูงอายุ “Seniors Mind” (“ในใจ ตา-ยาย”) ในครั้งนี้ ได้จัดแสดงผลงานกลุ่มของผู้สูงอายุหลายท่านที่มีศักยภาพที่แตกต่างกันจึงมีความหลากหลายรูปแบบที่แสดงออกทั้งในแบบที่เป็น รูปธรรมและนามธรรม ทั้งนี้ในบางผลงานจะสื่อออกมาในแบบที่บริสุทธิ์ไม่ซับซ้อนซึ่งให้แง่คิดในแง่วงกลมของชีวิต และบางท่านที่ตามองไม่เห็น บางท่านก็มีอาการหลงๆลืมๆ (อัลไซเมอร์) ผลงานก็จะสื่อออกมาตามความคิดของแต่ละบุคคล จึงเป็นที่มาของ นิทรรศการกลุ่มผู้สูงอายุ “Seniors Mind” (“ในใจ ตา-ยาย”) ในครั้งนี้

Curator: Art Therapy Gallery / Elders Korat

Powered by: Home for the Aged Ratchasima

Exhibition: “Seniors Mind “

Location: Tawee Art Gallery

Address Venue: 203, Soi. Phet Ma Tu Kla 4, Phet Ma Tu KlaRd., Hua Thale Sub-district, Mueang District Korat, Thailand

On View: August 18 -31, 2018 Time: 09:30 – 16:00

Closed Mon.-Tues.

Opening Reception – Saturday, August 18, 2018 at Tawee Art Gallery

Hours: 5-7 PM. Free Admission.

For More Information please contact: Miss KalishaJariyapaiboon Mobile: 08-7496-7775

Email: arttherapygallery@gmail.com

FB page: Art Therapy Gallery / Elders Korat

Concept

While in the social online network world that many people pay attention to their space, counting rating likes addiction to online social news there are also a group of people in this world that ever been responsible to their family, caring for the lives and feelings of their children which many of them have had major roles that ever created and have done many benefits to society the Nation and ever as the giver which was a person who is capable and valuable in society and It is circle of life when every life inevitable and time that everyone has to face to old age, physical degradation, brain and memory, this group is aged people, or some people in the society called Auntie human.

Many elderly people had separated from society and their children and the family that they have to responsible for the workload and do not have much available time. Many elderly people are exposed to feelings of loneliness, stress, and consequent depression.

This is the beginning of the project Art Therapy Gallery / Elders Korat to have ideas to stimulate society be awareness and turn to attention that there are also people who want to cheer, appreciation, valuable, still alive in this social world and not forgotten them. The exhibition “Seniors Mind” has been organized to give the elderly the space to express themselves, communicate ideas Imagination and convey through art, enhancement confidences. Meanwhile in the creative process, while the elderly have done art activities and collaborative art together. It can help them relieve the loneliness, including gained meditation to realize a review of the truth and the nature of life and the present acceptance replaced the past. To support them to expression and released and unwinding negative thoughts complicated mind about the stories in the past but to live in the present.

The exhibition “Seniors Mind” This time, the group exhibited of the elderly with difference ability and there are variety of styles that are expressed in a way with objective and abstract even free form. In some of the works, there are conveyed in an innocent form that gives a sense of the circle of life.

And some blind and some with symptoms of Alzheimer’s. The work will be based on the idea of the individual. This is the source of the exhibition “Seniors Mind”