โดยสองศิลปิน คุณโยทะกา จุลโลบล กับ อาจารย์ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร ได้เปิดนิทรรศการไปในวันที่ 12 กรกฎาคม ที่ผ่านมาซึ่งบอกได้เลยว่า เหล่าขุนพลแห่งวงการศิลปะที่มาในวันนั้น แต่ละท่านล้วนแล้วแต่เป็นศิลปินเซเลบิตี้และป็นศิลปินชั้นนำของวงการศิลปะที่หาโอกาสพบเจอได้ยาก อาทิเช่น อาจารย์สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ , อาจารย์สมวงศ์ ทัพพรัตน์ , ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี , เริงศักดิ์ บุณยวาณฺชย์กุล , อาจารย์สุรเดช แก้วท่าไม้ ,อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ ,วัชระ กล้าค้าขายและอีกมากมาย ร่วมทั้งครอบครัวยนตรรักษ์อาจารย์ณัฐ  ยนตรรักษ์ ,.วงเดือน ยนตรรักษ์ ,พารณี ยนตรรักษ์ และนักสะสมผลงานศิลปะอีกหลากหลายท่านร่วมถึง กลุ่ม Hybrid art collectors และบุคคลที่สำคัญๆอีกมากมายในในวงการศิลปะ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนิทรรศการที่โดดเด่น และไม่ควรพลาด กับนิทรรศการ THE SECRET NOT SECRET กำหนดจัดแสดงบัดนี้จนถึง  31 กรกฎาคม 2561 ณ 333Gallery ชั้น 3 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้กรุงเทพฯ