นิทรรศการ “ที่ . รัก” นำเสนอผลงานภาพถ่ายจากการเดินทางท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่าง ๆ ของ นิติกร กรัยวิเชียร และ นิติเพ็ญ กรัยวิเชียร คุณพ่อนักถ่ายภาพมืออาชีพและลูกสาวที่ชื่นชอบการถ่ายภาพเช่นกัน ด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับความรักและความประทับใจ ทั้งในแง่ของสถานที่ที่เดินทางไป และบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วยกัน สื่อแสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ์อันงดงามในครอบครัวผ่านภาพถ่ายทิวทัศน์อันสง่างามจากหลากหลายประเทศ อาทิ ประเทศอังกฤษ นอร์เวย์ อิตาลี และไอซ์แลนด์ ฯลฯ

PLACES. LOVE
By Nitikorn Kraivixien and Nitipen Kraivixien
July 12 – August 18, 2018

The exhibition “PLACES. LOVE” presents a photography collaboration between Nitikorn Kraivixien, a professional photographer father, and Nitipen Kraivixien, a daughter who shares the same interest. With the concept focusing on love and impression from the places they have visited and the people they have traveled with, the exhibition reveals a beautiful relationship of a family through the exquisite views from many countries, for example, England, Norway, Italy, Iceland, etc.