Monday, June 5, 2023

DSCF6259

Most popular

นักศึกษาจิตรกรรม รวมพลังวาดภาพในหลวง ร.9 ชุดใหม่

นักศึกษาจิตรกรรม รวมพลังวาดภาพในหลวง ร.9 ชุดใหม่ นำตั้งแสดงตรงข้ามพระบรมมหาราชวังนครปฐม – นักศึกษาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมพลังวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9 เปลี่ยนแทนชุดเดิม ที่ติดตั้งไว้ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่าช้าง ฝั่งตรงข้าม พระบรมมหาราชวัง เป็นการถวายงานครั้งสุดท้ายก่อนพระราชพิธีถวายพระเพลิง วันนี้(30 ก.ย.) ที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม กลุ่มนักศึกษา...
error: Content is protected !!